به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی اسوه اعلام داشت،پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری رسانه های داخلی مبنی بر ایجاد افزایش راندمان شرکت به استحضار می رساند مراسم افتتاح خط ویال تزریقی جهت تولید انواع واکسن با حضور معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور در روز یکشنبه مورخ١۴٠٠/٠١/٢٩ ساعت ١۴ برگزار گردید.