به گزارش بورس ٢۴، در روز چهارشنبه مورخ ١ اردیبهشت ماه نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی گروه مواد شیمیایی اساسی و طبقه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی در نماد«شغدیر» ، به عنوان پانصد و هشتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم و با انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، آماده انجام معامله خواهد بود.
نماد پتروشیمی غدیر از یکم اردیبهشت در بازار بورس تهران بازگشایی می شود

به گزارش بورس۲۴ ، در روز چهارشنبه مورخ 1 اردیبهشت ماه نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی گروه مواد شیمیایی اساسی و طبقه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی در نماد«شغدیر» ، به عنوان پانصد و هشتاد و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم و با انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، آماده انجام معامله خواهد بود.