قائم مقام بورس کالای ایران گفت: تشکیل جلسات مستقیم رییس دستگاه قضا با تولید کنندگان، پیگیری مشکلات و دغدغه بخش تولید در سطح ملی است و...

بورس۲۴قائم مقام بورس کالای ایران گفت: تشکیل جلسات مستقیم رییس دستگاه قضا با تولیدکنندگان، پیگیری مشکلات و دغدغه بخش تولید در سطح ملی است و زمانی که مسائل در حضور رییس دستگاه قضا مطرح می‌شود نشان دهنده آن است که خود قوه قضاییه پشت مسائل است و کمک می‌کند مسائل سریع‌تر و با توجه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. رضا محتشمی‌پور با بیان اینکه یکی از دغدغه های بخش تولید، مداخلات دستوری بدون پشتوانه کارشناسی در بازار است، گفت: در جلسه هم‌اندیشی با اصحاب تولید از قوه قضاییه اصلاح ساختاری تصمیم‌گیری در بازارهای کالایی را درخواست کردیم که جلوی تصمیمات یک شبه گرفته شود.

رضا محتشمی‌ پوربا اشاره به جلسه رئیس دستگاه قضا با فعالان حوزه اقتصادی که به منظور بررسی نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید برگزار شد، گفت:اصل اینکه رئیس قوه قضاییه موضوعات مربوط به تولید را پیگیری می‌کند می‌تواند کمک خوبی به رونق تولید کند که در این حوزه مهم است که پیگیری‌ های بعدی از موضوع صورت گیرد و نکاتی که مطرح می ‌شود، مورد بررسی واقع شود.

وی افزود: فضای عمومی کسب و کار کشور اگر به دست متولیان که یک بخش آن نیز به قوه قضاییه مربوط است پایش شود می‌ تواند، به رشد کسب و کار در کشور کمک کند.

قائم مقام بورس کالای ایران گفت: یکی از موضوعات مربوط به بورس کالا که چند روز گذشته نیز در نشست هم اندیشی با اصحاب تولید مورد بحث قرار گرفت موضوع مداخلات دستوری بدون پشتوانه کارشناسی است که معمولاً در چنین مواردی قوه قضاییه محل مراجعه است.

او ادامه داد: به طوری که در فرایند تصمیم گیری در جلساتی که تشکیل می ‌شود مواردی به طور ناقص مطرح شده یا اساساً مواردی مطرح نمی‌شود و آن به قوه قضاییه ارتباط داده می ‌شود که در حضور نماینده قوه قضاییه تصمیم گرفته می شود؛ در این حوزهلازم است قوه قضاییه بتواند اجازه تصمیم ‌گیری خارج از روال‌ های قانونی را به کسی ندهد و جلوی تصمیمات یک شبه را بگیرد.

محتشمی پور افزود: قوه قضاییه می ‌تواند بر اساس تجاربی که در فرایند قانون‌گذاری با آن برخورد می‌کند و مطالعه پرونده‌هایی که به قوه ارجاع می‌شود با مطالعه و آسیب‌شناسی عامل حجم شکایات و پرونده ‌های وارده را بررسی کند که می ‌تواند کمک بزرگی برای فضای صنعت به شمار رود.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما بیشتر مربوط به مداخلات و تصمیم‌گیری‌های فرا قانونی است به طوری که در قانون تکالیفی ابلاغ می‌شود و بعد از آن تصمیماتی اتخاذ می‌شود که معکوس این مقررات و قوانین از ما پیگیری و اجرای آن خواسته می‌شود و ما را برسر دوراهی قرار می‌دهد که اگر این تصمیمات اجرا شود؛ در واقع مسئولیت شرعی و حقوقی را بر عهده گرفته‌ایم و اگر این تصمیمات انجام نشود با برخورد نهادهای دولتی روبرو می‌شویم که بعضاً فشارهایی را وارد می‌کنند.

قائم مقام بورس کالای ایران گفت: درجلسه هم‌اندیشی با اصحاب تولیداز قوه قضاییه اصلاح ساختاری تصمیم‌گیری در بازارهای کالایی را درخواست کردیم که جلوی تصمیمات یک شبه گرفته شود.

محتشمی پور در توضیح تاثیر تشکیل جلسات مختلف رئیس دستگاه قضا با تولید کنندگان اظهار داشت: طبیعتاً تشکیل جلسات مستقیم رییس دستگاه قضا با تولید کنندگان، پیگیری مسئله به یک دغدغه در سطح ملی است و زمانی که مسائل در حضور رییس دستگاه قضا مطرح می ‌شود نشان دهنده آن است که خود قوه قضاییه پشت مسائل است و کمک می ‌کند مسائل سریع تر و باتوجه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: کالا خبر