به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان خاش در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ٧١٠٠ ریال سود محقق کرده است که ٨٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمدهای عملیاتی ٧٣ درصد و سود عملیاتی ٧٧ درصد رشد داشته است.
تحقق سود ٧١٠ تومانی برای هر سهم سیمان خاش در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان خاش در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ٧١٠٠ ریال سود محقق کرده است که ٨٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمدهای عملیاتی ٧٣ درصد و سود عملیاتی ٧٧ درصد رشد داشته است.

 


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.