بورس ٢۴ : سردار رستم قاسمی از فعالان انتخابات آتی رئیس جمهوری در جمع فعالان بازار سرمایه گفت:اقصاد کشور سیاست زده است و نگاه سیاسی بلای جان اقتصاد شده در همه دولت ها این نگاه به اقتصاد لطمه وارد کرده و شرایط باید تغییر کند. وی خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور علاوه بر سیاست زدگی ،اقتصاد کشور مشکل رانتی بودن نیز دارد این امر ایجاب می کند اقتصاد کشور برای رفع مشکلات ،تغییر داده شود و ریل گذاری جدید در اقتصاد آینده هر چه سریعتر طراحی و اجرا گردد.

بورس۲۴ : سردار رستم قاسمی از فعالان انتخابات آتی رئیس جمهوری در جمع فعالان بازار سرمایه گفت:اقصاد کشور سیاست زده است و نگاه سیاسی بلای جان اقتصاد شده در همه دولت ها این نگاه به اقتصاد لطمه وارد کرده و شرایط باید تغییر کند.
وی خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور علاوه بر سیاست زدگی ،اقتصاد کشور مشکل رانتی بودن نیز دارد این امر ایجاب می کند اقتصاد کشور برای رفع مشکلات ،تغییر داده شود و ریل گذاری جدید در اقتصاد آینده هر چه سریعتر طراحی و اجرا گردد.
وی تاکید کرد : بازار و توزیع به عنوان مولفه های اصلی تولید در حوزه های مختلف دارای مشکلات جدی است که بعضا با اصلاح امور رفع نمی شوند و نگاه تغییری با توجه به نیاز کشور به یک رشد پایدار 8درصدی در طول دهه آینده الزامیست و بدون تحقق این هدف عقب ماندگی ها قابل جبران نیست.
وزیر سابق نفت گفت:در مورد خصوصی سازی و اجرای اصل 44 و توسعه بازار سرمایه فرصت سوزی شده است و اعتماد مردم لطمه دیده و بازگشت اعتماد سلب شده از اعتماد سازی سخت تر است برای جبران این مسایل لازم است راهکاری های اجرایی برای مدیریت این سیل سرمایه مردمی و استفاده بهینه از این جریان به عنوان رودخانه ای برای توسعه صنایع کشور پیاده سازی گردد.
رستم قاسمی با اشاره به اینکه تمرکز برنامه ریزی ها نباید پولی باشد ، گفت برنامه ریزی کیفی و کاری باید اولویت داشته باشد.وی خاطر نشان کرد برنامه ریزی ها باید مورد ارزیابی دایمی قرار گیرد و در مورد تحقق آن ها و اصلاح مسیرهای اشتباه تلاش دایمی صورت گیرد.