جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مارگارین امروز برگزار شد.