به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اعلام نمود تقاضای انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام‌شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار اوراق اجاره ملاحظه نگردید و عرضۀ عمومی اوراق مذکور با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
صدور مجوز انتشار اوراق اجاره از سوی سازمان

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اعلام نمود تقاضای انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام‌شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار اوراق اجاره ملاحظه نگردید و عرضۀ عمومی اوراق مذکور با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.