شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شد در سال مالی ٩٩ رکورد های خوبی در حوزه تولید و فروش به ثبت برساند.