بورس ٢۴ : نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بورس تهران اظهار نظر کرد. فائزه هاشمی رفسنجانی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی در پاسخ به سوال علیرضا باغانی فعال بازار سرمایه که در کلاب هاوس از او پرسید ، چه ارزیابی از وضعیت بازار سرمایه و زیان مردم در این بازار طی یکسال اخیر دارد؟گفت : مراجعاتی درباره زیان مردم در بورس داشته ام.

بورس۲۴ : نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بورس تهران اظهار نظر کرد.

فائزه هاشمی رفسنجانی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی در پاسخ به سوال علیرضا باغانی فعال بازار سرمایه که در کلاب هاوس از او پرسید ، چه ارزیابی از وضعیت بازار سرمایه و زیان مردم در این بازار طی یکسال اخیر دارد؟گفت : مراجعاتی درباره زیان مردم در بورس داشته ام.

وی گفت : تصور می کنم کشاندن مردم به بورس با برنامه ریزی و اهداف خاصی صورت گرفت و در وضعیت نامناسب اقتصادی ، بخشی از سرمایه مردم در این بازار از بین رفت.