مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از محدودیت اخذ موقعیت خرید فزاینده در قرارداد آتی زعفران نگین خبر داد...

بورس۲۴ : مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از محدودیت اخذ موقعیت خرید فزاینده در قرارداد آتی زعفران نگین خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است از امروز ۲۶ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی، اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در تمامی سررسیدهای قراردادهای آتی زعفران نگین برای فعالان معاملات قراردادهای مشتقه، مقدور نخواهد بود.

منبع: بورس کالا