شرکت‌ های خصوصی به واردات واکسن کرونا اهتمام ورزند حسن روحانی در آیین بهره ‌برداری از طرح‌ های ملی پتروشمی گفت: واکسن باید وارد کشور شود؛ ما نمی‌ توانیم منتظر واکسن تولید داخل در تابستان باشیم، چون که...

بورس۲۴ : رئیس ‌جمهور گفت: هر شرکتی که در واردات واکسن کرونا به مشکل برخورد، به دفتر ریاست جمهوری نامه بزند.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در آیین بهره ‌برداری از طرح ‌های ملی پتروشمی گفت: واکسن باید وارد کشور شود؛ ما نمی‌توانیم منتظر واکسن تولید داخل در تابستان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه واکسن از مرگ جلوگیری می‌ کند، گفت: شرکت‌ های خصوصی به واردات واکسن اهتمام ورزند. هر شرکتی که برای واردات به مشکل برخورد به دفتر ریاست جمهوری نامه بزند.