آژانس انرژی اتمی خبر داد، که ایران قصد دارد ۱۰۲۴ سانتریفیوژ IR-١ به سایت هسته ‌ای زیر زمینی خود اضافه کند و تقریبا مقدمات آغاز غنی‎ سازی...

بورس۲۴آژانس انرژی اتمی خبر داد که ایران قصد دارد ۱۰۲۴ سانتریفیوژ IR-1 به سایت هسته ‌ای زیرزمینی خود اضافه کند و تقریبا مقدمات آغاز غنی‎ سازی ۶۰ درصد تکمیل شده است.

منبع: فارس