به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده از پروژه تولید انواع کاشی و سرامیک بهره برداری نمود.ظرفیت عملی طرح سالانه ٢،٧٠٠،٠٠٠ متر مربع می باشد.