به گزارش بورس ٢۴، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ١۶/۶٧ درصد سهام شرکت نفت سپاهان را به قیمت پایه هر سهم ٢١،۴٨٠ ریال در تاریخ ٢٧ اردیبهشت عرضه عمده می کند.