مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با حضور ۷۸.۱۱ درصد از سهامداران برگزار شد.