به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام نمود ،مزایده فروش واحد تجاری در پروژه رولکس نتیجه ایی نداشته و پروژه فوق به فروش نرفته است.