اعتباری ملل در گزارش ٩ ماهه خود رشد بسیار خوبی از سود را به همراه داشت که این روند با گزارشات ٣ ماهه آخر سال این موسسه مالی ادامه داشته و انتظار گزارش ١٢ ماهه خوبی را از این سهم داریم.

بورس۲۴ : اعتباری ملل در گزارش 9 ماهه خود رشد بسیار خوبی از سود را به همراه داشت که این روند با گزارشات 3 ماهه آخر سال این موسسه مالی ادامه داشته و انتظار گزارش 12 ماهه خوبی را از این سهم داریم.

ملل در 12ماهه با درآمد مثبت 1058 میلیاردی همراه شده که رقم قابل توجهی برای این موسسه مالی می باشد.

همچنین ملل اعلام نموده برنامه تجدید ارزیابی را دارد که با توجه به حجم دارایی های بالا و قابل توجه در این موسسه انتظار تجدید ارزیابی سنگینی را داریم.

در سرمایه گذاری ها نیز ملل عملکرد موفقی داشته و در 9 ماهه سال 99 به سود 454 میلیاردی رسیده و فراتر از پیشبینی های کل سال عمل کرده و رشد این سرفصل درآمدی سبب سود سازی خوبی در 12 ماهه بانک خواهد شد.

پرتفوی خارج بورسی موسسه نیز نشان می دهد شرکت سرمایه گذاری های ارزشمندی داشته و پتانسیل تجدید ارزیابی بالایی دارد برای مثال تنها دو شرکت سرمایه گذاری اقتصاد ملل و ارزیاب توس دارای پرتفوهای بورسی به ارزش بیش تر 2000 میلیارد تومان هستند.

همین پتانسیل ها باعث شده تا قیمت سهام موسسه ملل طی 1 ماهه اخیر از افت بازار در امان بوده و حمایت های خوبی از این سهم به عمل آید.