نرخ دلار از سال ٩۶ تا الان بیش از ۶ برابر شده و قیمت مسکن هم نزدیک به ٧ برابر افزایش پیدا کرده است.

بورس۲۴ : نرخ دلار از سال 96 تا الان بیش از 6 برابر شده و قیمت مسکن هم نزدیک به 7 برابر افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که دو سه سال پیش مدام گفته می شد افزایش قیمت دلار و رشد خرید در این بازار باعث می شود قیمت مسکن کاهش پیدا کند چون خریدار سرمایه ای از مسکن به دلار شیفت می کند.

اما این اتفاق در عمل نیفتاد.علت این که جهش دلار باعث جهش قیمت مسکن شد به جای آنکه به کاهش آن بیانجامد دو چیز است.

علت اول آن است که سرمایه گذاران در بازارها دو دسته هستند ریسک پذیر و ریسک گریز. ریسک گریزها همیشه سراغ بازار امن می روند و مسکن امن ترین جا برای آنهاست.

دلیل دوم هم انتظاراتی است که بین مردم برای گرانی ها بعد از شروع جهش نرخ دلار بوجود آمد و سبب شد میزان خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن افزایش پیدا کند.با همین استدلال اگر نرخ دلار کاهش پیدا کند قیمت مسکن هم می ریزد.