٣٢ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان توسط خصوصی‌سازی روی میز فروش فرابورس می‌رود.

بورس۲۴ : 32 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان توسط خصوصی‌سازی روی میز فروش فرابورس می‌رود.

32 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان شامل 2 میلیون و 752 هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق فرابورس ایران واگذار می‌شود.

این میزان سهام به ارزش کل پایه 8500 میلیارد و 2 میلیون و 624 هزار ریال به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 36 ماهه با فاصله هر قسط 6 ماه در قالب 6 قسط با نرخ سود 18 درصد مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس در بازار سوم عرضه خواهد شد.