مجید ضیائی مدیر عامل فباهنر درباره آخرین وضعیت معدن مس که در گزارش تفسیری اعلام شده، گفت بخش قابل توجهی از امور مربوط به خرید معدن مس انجام شده است. ما به طور قطع در مزایده آن شرکت می کنیم تا بتوانیم معدن را بگیریم. در این باره بسیار جدی هستیم و این اتفاق برکات زیادی برای مس باهنر در پی خواهد داشت...

بورس۲۴مجید ضیائی مدیرعامل فباهنر درباره آخرین وضعیت معدن مس که در گزارش تفسیری اعلام شده گفت بخش قابل توجهی از امور مربوط به خرید معدن مس انجام شده است. ما به طور قطع در مزایده آن شرکت می کنیم تا بتوانیم معدن را بگیریم در این باره بسیار جدی هستیم و این اتفاق برکات زیادی برای مس باهنر در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول در برابر این سوال که نرخ جهانی مس صعودی بوده و چه تأثیری بر عملکرد و سودآوری شرکت دارد؟ توضیح داد:  چند روزی است که البته نرخ جهانی پایین آمده است مهم برای ما زنجیره تامین است برایمان این مهم است. کاهش نرخ جهانی می تواند اثرات منفی داشته باشد که در گذشته هم اینگونه شده است این است که تکمیل زنجیره تامین بسیار مهم است

وی افزود : ما قیمت تمام شده برایمان مهم است، که بتواند جلوی تلاطم ها را بگیرد نرخ جهانی امری قابل اتکا نیست ما بایستی کاتد را از ملی مس به نرخ جهانی خریداری کنیم اتکا به قیمت جهانی در دراز مدت به نفع ما نیست.

ضیائی در برابر این سوال که آیا بهبود شرایط زنجیره‌تامین شدنی است؟توضیح داد:  با گرفتن معدن بله همین معدن که اشاره کردید اثر خوبی می گذرد، تصمیم مهم و تاثیرگذاری است که در حال پیگیری آن هستیم.

او درباره قرارداد مطلس و ضرب سکه گفت: ما با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم این موضوع منوط به حذف چهار صفر است. باید ببینیم چه می شود؛ مقدمات آن برروی اسکناس ‌ها صورت گرفته و امیدواریم در ماه ‌های آتی ضرب سکه‌ های جدید آغاز گردد.

گفتنی است، فباهنر برای سال مالی ۹۹ پیش بینی فروش ۲۹۳۸ میلیاردی را داشته که در عملکرد ۱۲ ماهه فراتر از بودجه عمل کرده و به فروش ۳۰۷۸ میلیاردی رسیده است بدین ترتیب شرکت توانسته پنج درصد فراتر از بودجه خود عمل نماید. با این وصف در عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ شاهد جهش ۱۲۷ درصدی فروش در شرکت هستیم.

در حالی شرکت در عملکرد ۹ ماهه با فروش ۲۰۸۷ میلیاردی به سود خالص ۵۵۶ میلیاردی رسیده که در سه ماهه آخر به تنهایی به فروش ۹۹۱ میلیاردی دست یافته است و به عبارتی در سه ماهه آخر سال شرکت تقریباً به اندازه نیمی از سال مالی ۹۹ فروش داشته و این امر نویدبخش سود بالای شرکت در سه ماهه آخر سال است.

افزون بر این شرکت به تازگی افزایش سرمایه ۱۳۳ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را به اجرا رسانده است. این افزایش سرمایه صرف اجرای طرح توسعه شرکت خواهد شد و با توجه به دارایی های ارزنده شرکت به نظر می رسد، افزایش سرمایه خوبی نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی در انتظار سهم باشد. مضافاً این که خبرهایی از احتمال تخصیص معدن به شرکت نیز به گوش می رسد.