بورس ٢۴ : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا اولین درخواست انتشار اوراق بدهی برای خرید سهم ، به مبلغ ١٠٠٠ میلیارد تومان را به بورس فرستاد. معاون بورس : هلدینگ ها از این فرصت استفاده کنند ؛ برای استفاده از این تسهیلات وقت زیادی نیست

بورس۲۴ : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا اولین درخواست انتشار اوراق بدهی برای خرید سهم ، به مبلغ 1000 میلیارد تومان را به بورس فرستاد.

مزیت این اوراق که شستا استارت آن را زد ، خرید سهم با اعتباری است که جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

این تصمیم حاصل برگزاری جلسه امروز نهاد ناظر با 25 شخصیت حقوقی است که در آن عدد 24 همت برای انتشار اوراق بدهی خرید سهم در بورس مورد جمع بندی نهایی صورت گرفت.

در این جلسه 10 حقوقی شامل شستا ، گروه توسعه ملی ، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری ملی ، سرمایه گذاری تدبیر، سرمایه گذاری اهداف ، سرمایه گذاری سپه و تامین سرمایه های کاردان  ،نوین و لوتوس پارسیان برای انتشار اوراق مزبور تا سقف 24 هزار میلیارد تومان توافق کردند.

محمد حسن ابراهیمی سرو اولیا نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جلسه امروز هلدینگ ها و شرکت های واسطه گری مالی پیرامون انتشار اوراق بدهی به خبرنگار بورس۲۴ گفت: عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان بر اساس اظهاراتی بود که حاضرین در جلسه عنوان کردند.

وی گفت: به نظر من این اتفاق یک فرصت است و اگر ما این فرصت را داده ایم به خاطر شرایط خاص بازار بوده است ، لکن اگر این هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری از فرصت مزبور استفاده نکنند، ممکن است این فرصت از دست شان برود.

وی در پاسخ به این که این موضوع چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟ گفت: می توانیم از دو جنبه به آن نگاه کنیم، اولا" شرکت های هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری از بانک ها نمی توانند اعتبار بگیرند. بازار یک فرصتی را فراهم کرده است که بیایند و اوراق منتشر کنند. فرض کنید سود این اوراق ۲۲ درصد باشد، واقعا بازار سرمایه در شرایط عادی ۲۱-۲۲ درصد بازدهی ندارد؟

به گفته وی، ما اصلا نمی گوییم کدام سهم را بخرید و چه بخرید، ولی ، شرط این است که این پول را وارد بازار کنید.

سرو اولیا گفت: ما اگر الان به خاطر شرایط بازار این تسهیلات را قائل شده ایم‌، ممکن است ۱ ماه دیگر این فرصت دریافت مجوز در اختیار شرکت ها نباشد.

گفتنی است ، اوراق بدهی ابزاری است که می تواند به عنوان اعتبار خرید سهام توسط هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، اعتباری که هزینه قابل قبول مالیاتی است.


نظرات