به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از ابلاغ قرارداد تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ١۴٠٠ در استان های اصفهان، قزوین، گلستان، تهران، قم، کردستان، گیلان، لرستان و چابهار به شهرهای داخل استان و سایر استانهای کشور بر اساس اعلام صاحب کالا خبر داد.