مطابق اطلاعیه فرابورس ایران، بازارگردانی در نمادهای «بزاگرس» و «وآوا» از ۴ شنبه ٢۵ فروردین ماه آغاز می شود. حداقل معاملات روزانه در نماد بزاگرس ٩۵۵ هزار سهم و نماد وآوا ٢٢٠٠ هزار سهم است.دامنه مظنه نیز ٣ درصد می باشد.