مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولیدی لنت ترمز ایران امروز برگزار شد.