بانک پاسارگاد که در بازار منفی فعلی با حمایت های بسیار خوب، با کاهش و افت قیمتی همراه نشده و بلعکس با نوسانات مثبت همراه بود، با اتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در اسفند نشان داد از موقعیت ویژه ای برخوردار است.
بانک پاسارگاد ؛ گزارش خوب ، حمایت خوب

بورس۲۴ : بانک پاسارگاد که در بازار منفی فعلی با حمایت های بسیار خوب، با کاهش و افت قیمتی همراه نشده و بلعکس با نوسانات مثبت همراه بود، با اتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در اسفند نشان داد از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

تراز اسفند ماه در بانک پاسارگاد همچنان مثبت و رقم قابل توجه 1296 میلیاردی را به ثبت رسانده است.

در 12 ماهه امسال شاهد رشد 257 درصدی تراز عملیاتی این بانک به نسبت دوره مشابه سال قبل هستیم.

بانک توانسته در عملکرد درخشان 9 ماهه خود با جهش 333 درصدی به سود695 ریالی به ازای هر سهم دست یابد.

شرکت در 9 ماهه بخشی از درآمد سرمایه گذاری های خود را محقق و عمده این درآمد ها به 3 ماهه آخر موکول شده است. این امر نشان می دهد در گزارش 3 ماهه آخر سال شرکت شاهد سود سازی بیشتری بوده و صورت های مالی با سود بالا در انتظار سهامداران بانک می باشد.

همین وضعیت بنیادی در سهم باعث شده طی 1 ماهه اخیر بازدهی وپاسار مثبت بوده و سهم توانسته بازدهی 12 درصدی را به همراه داشته باشد.

و نکته جالب در سهم این که طی 1 ماهه اخیر همه روزهای معاملاتی سهام وپاسار مثبت بوده و یک روز منفی هم نداشته است و این امر نشان از روند حمایتی قوی در سهم دارد.