بورس ٢۴ : وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای از همه بانک های دولتی خواست که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر ١۶ درصد سود سپرده بلند مدت یکساله را رعایت کنند. فرهاد دژپسند در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار تحریریه بورس ٢۴ قرار گرفته تاکید کرده نرخ های بالاتر از این عدد از سوی بانک ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند.

بورس۲۴ : وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای از همه بانک های دولتی خواست که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر 16 درصد سود سپرده بلند مدت یکساله را رعایت کنند.

فرهاد دژپسند در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار تحریریه بورس۲۴ قرار گرفته تاکید کرده نرخ های بالاتر از این عدد از سوی بانک ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند.

گفتنی است ، صبح امروز نشستی با حضور اعضای شورای هماهنگی بانک ها ، کانون بانک های خصوص و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده که در این جلسه در خصوص کاهش جدی نرخ سود سپرده و تسریع افزایش سرمایه بانک ها تاکید شده است.