پنج شنبه ای که گذشت سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی خبر منتشر کرد که سرپرستان خانوار باید براساس رقم راست کد ملی شان و مطابق جدولی که در خبر منتشر شده است نسبت به ورود به سامانه ملی املاک و مستغلات و ثبت مشخصات واحدهای مسکونی شان اقدام کنند.

بورس۲۴ : پنج شنبه ای که گذشت سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی خبر منتشر کرد که سرپرستان خانوار باید براساس رقم راست کد ملی شان و مطابق جدولی که در خبر منتشر شده است نسبت به ورود به سامانه ملی املاک و مستغلات و ثبت مشخصات واحدهای مسکونی شان اقدام کنند.

این خبر را برخی مالکان اینطور برداشت کردند که فقط کسانی که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند لازم است اطلاعات ملکی شان را در سامانه ثبت کنند.

برخی دیگر هم تصور کردند منظور وزارت راه وشهرسازی از چنین خبری صاحبان خانه های خالی است.

اما این وزارتخانه در تکمیل خبر خود اعلام کرده است که همه صاحبان و مالکان واحدهای مسکونی چه آنهایی که خانه خالی دارند و چه حتی کسانی که فقط صاحب یک واحد مسکونی هستند، باید اطلاعات خود را درج کنند. این اطلاعات شامل وضعیت سکونتی، قرار داشتن مستاجر در آپارتمان یا خالی بودن واحد مسکونی است.

آدرس این سامانه در سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

خانوارها 2 ماه مهلت دارند در این سامانه اطلاعات ملکی شان را درج کنند.