عیدی بورس به سرمایه گذاران ؛ حدود ۵ درصد زیان در ٩ روز کاری!! باشد برای ثبت در تاریخ این همه بی تفاوتی به زیان و قفل دارایی مردم در بازار سهام

بورس۲۴ : با گذشت 20 روز از فروردین ماه بورس تهران 4.4 درصد از دارایی سرمایه گذاران کاست.

جست و جوی بورس۲۴ در میان صنایع پربازده بازار سهام حاکی از آن است : در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی بیش از 18 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.

این در حالی است که شاخص صنعت دستگاه های برقی بازدهی 5 درصدی در این دوره داشت ، تا دومین صنعت پربازده بازار باشد و شاخص صنعت محصولات فلزی با بازدهی بیش از 3 درصدی سومین صنعت پرسود این دوره 20 روزه سپری شده از سال 1400 بود.

این بررسی نشان می دهد : در سه هفته سپری شده از سال شاخص صنعت فلزات اساسی با افت 8.6 درصدی زیان ده ترین صنعت بازار سهام بود و شاخص صنعت مواد دارویی با افت 8.4 درصدی به همراه شاخص صنعت فرآورده های نفتی با افت8.3 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت زیان ده این دوره زمانی بودند.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 27 اسفند 99

مقدار شاخص در پایان هفته سوم فروردین1400

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

240577

249348

3.6

مواد دارویی

113838

112970

8.4

انبوه سازی

10254

10182

1

رایانه

59418

61533

3.5

ماشین آلات

278680

284296

2

فرآورده های نفتی

4294551

3939541

8.3

کانی فلزی

385597

366915

4.8

کانی غیر فلزی

56221

55354

1.5

غذایی به جز قند

55769

56545

1.4

زغال سنگ

53525

52916

1.1

خودرو

247493

241710

2.3

قند و شکر

172511

173963

1

حمل و نقل

29093

28805

1

وسایل ارتباطی

51774

50867

1.7

سایر مالی

15828

15774

0

انتشار و چاپ

1485230

1484319

0

محصولات کاغذی

111751

111621

0

فلزات اساسی

995908

909964

8.6

شیمیایی

81658

75755

7.2

دستگاه های برقی

5238557

5504369

5

سرمایه گذاری ها

30142

29941

1

زراعت

212840

216862

1.9

لاستیک

330003

319781

3

چند رشته ای صنعتی

147318

146189

1

رادیویی

6113

6172

1

فنی مهندسی

6968

7199

3.3

کاشی و سرامیک

60835

61046

0

بیمه

61310

59566

2.8

منسوجات

13500

16019

18.6

مالی

1782206

1734235

2.7

سایر معادن

212249

218059

2.7

استخراج نفت

4338

4247

2

محصولات چرمی

26355

26242

1

سیمان

11380

11287

1

بانک ها

7475

7118

4.8

برق و گاز و اب و بخار

1753

1723

1.7

اداره بازارهای مالی

1420

1378

3

اطلاعات و ارتباطات

851

851

0

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1406

1318

6.2

شاخص کل

1307707

1249910

4.4