صاحبان املاک مختلف تجاری و مسکونی با مشاهده نشانه هایی از در پیش بودن توافق بین المللی برای برجام منتظر کاهش نرخ ارز هستند اما از یک چیز واهمه دارند!

بورس۲۴ : صاحبان املاک مختلف تجاری و مسکونی با مشاهده نشانه هایی از در پیش بودن توافق بین المللی برای برجام منتظر کاهش نرخ ارز هستند اما از یک چیز واهمه دارند!

مالکان خوب می دانند کاهش نرخ ارز باعث کاهش قیمت مسکن می شود اما یک عده ای این وسط برای دامن زدن به بحث های انحرافی می گویند قیمت مسکن امکان پایین آمدن ندارد.

این گروه مدعی است رابطه ای بین قیمت دلار و قیمت مسکن وجود ندارد و اگر قیمت دلار پایین بیاید قیمت مسکن کاهش پیدا نمی کند.

اما در پس این صحبت منطق قابل فهم وجود ندارد. در مقابل، روند تغییرات قیمت مسکن در دو سه سال گذشته حکایت از تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت مسکن دارد. بخشی از جهش قیمت مسکن بخاطر شوک های ارزی رخ داد.

از آنجا که قیمت مسکن حباب دارد با کاهش نرخ ارز زمینه برای کاهش 30 درصدی قیمت مسکن فراهم خواهد آمد.

گفته می شود در صورت توافق نرخ ارز به حدود 22 هزار تومان کاهش پیدا می کند.

برخی ها هم نرخ ارز پس از توافق را زیر 20 هزار تومان عنوان می کنند. اما موافقان نرخ اول بیشتر هستند.

در صورت کاهش نرخ دلار، روشن است قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.

البته قیمت مسکن از توافق احتمالی اثر مستقیم می گیرد و منتظر کاهش نرخ ارز نخواهد ماند!