ملی مس با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه که رکورد شکنی بزرگی بود نشان داد با تحولات خوبی همراه شده و حتی از بودجه خود فراتر رفته است.

بورس۲۴ : ملی مس با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه که رکورد شکنی بزرگی بود نشان داد با تحولات خوبی همراه شده و حتی از بودجه خود فراتر رفته است.

شرکت در اسفند ماه به فروش بسیار عالی 7270 میلیارد تومانی رسیده است.

فروش 12 ماهه سال 99 با رشد خیره کننده 87 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

در حالی که شرکت برای سال مالی 99 فروش 38189 میلیاردی را پیشبینی کرده است در عملکرد 12 ماهه به فروش 41940 میلیاردی رسیده و بدین ترتیب با رشد 10 درصدی فروش به نسبت بودجه پیشبینی شده همراه شده است.

بدین ترتیب می توان انتظار سود حدود 140 تومانی به ازای هر سهم را از شرکت داشت. با این سود شرکت برای سال مالی جدید هم جای سود سازی بالایی داشته و با توجه به رشد بالای قیمت های جهانی مس سود امسال شرکت هم تحول خواهد داشت.

همچنین شرکت طرح های توسعه ای بسیار خوبی داشته که چند طرح شرکت در سال جاری به بهره برداری و برای سال جاری رشد تولید هم رقم زده خواهد شد.

سهم همواره طی 1 ماهه اخیر به حمایت 1200 تومان واکنش مثبت داشته است و این حمایت سبب برگشت روند سهم شده است فملی که دو هدف عمده 1450 و 1600 تومان دارد.