به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا در ١٢ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه حدود ١٣٢ میلیارد تومان ١۴۴٠ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرده است که افزایش چشمگیر ١۴٨ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.در این دوره درامدهای عملیاتی ٧٠درصد و سود عملیاتی ۶۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود تلفیقی هر سهم سال مالی ٩٩ مبلغ ١۵٢۵ ریال است.


نظرات

  • tredr46

    بسیار عالی

    ۱۴۰۰/۱/۲۰ - ۱۱:۱۷