صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی گوشت مرغ ماهان با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.