قیمت مسکن در شهر تهران ظرف سه سال ۵ برابر شد در حالی که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در این فاصله ٢.٨ برابر شد.

بورس۲۴ : قیمت مسکن در شهر تهران ظرف سه سال 5 برابر شد در حالی که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در این فاصله 2.8 برابر شد.

این دو آمار حکایت از آن دارد که قیمت مسکن با سرعت زیاد در سال های 97 تا 99 بالا رفته اما دیگر قیمت ها با سرعت کمتری روند صعود را طی کرده است.

علت اختلاف چشمگیر در این دو نرخ رشد نیز باز مشخص است: سفته بازی هایی که یکسری افراد در این سال با دسترسی به نقدینگی و بودجه مکفی با واحدهای مسکونی مورد نیاز بی خانمان ها انجام دادند و باعث شدند هم قیمت مسکن جهش کند و هم رکود معاملات فروش بوجود بیاید.

در ماه های اخیر نه کسی فروخته و نه خریدار مصرف کننده، خریده!

این وسط فقط سفته بازها اقدام به خرید مسکن کردند به امید آنکه در آینده گرانتر بفروشند.

اما شواهد بیانگر تغییر عن قریب اوضاع به زیان سفته بازها است.

اگر توافق صورت بگیرد قیمت مسکن حداقل 30 درصد ظرف چند ماه کاهش خواهد یافت.