به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ٣ ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ٣٣٨ تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۵٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۵ درصد رشد داشته است.
رشد ١۵ درصدی فروش مارگارین در سالی که گذشت