آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را با چهارمین آبشار ١٧۴ سانتریفیوژی IR-٢M‌را در سایت هسته‌ای نظنز آغاز کرده است. ایران دو آبشار سانتریفیوژ IR-٢M‌دیگر نیز در نظنز نصب کرده اما هنوز غنی سازی را با آنها آغاز نکرده است.

بورس۲۴ : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را چهارمین آبشار 174 سانتریفیوژی IR-2M‌را در سایت هسته‌ای نظنز آغاز کرده است

ایران دو آبشار سانتریفیوژ IR-2M‌دیگر نیز در نظنز نصب کرده اما هنوز غنی سازی را با آنها آغاز نکرده است.

در حال حاضر در سایت نظنز، ‌ایران با 696 سانتریفیوژ IR-2M در 4 آبشار و 174 سانتریفیوژ IR-4‌تحت یک آبشار به غنی سازی اورانیوم می‌پردازد.

منبع: فارس