به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ٢۵۵۵٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٢٢٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۶۴ درصد رشد داشته است.