به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ١۴٣۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ، که از این مبلغ ١۴١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است فروش دوره مشابه سال قبل ٧٠٧ میلیارد تومان بود.