به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ۴ ماهه نخست از سال مالی ١۴٠٠ منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣١۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴٨ درصد رشد داشته است.فروش اسفند بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال مالی جاری است.
«چکاپا» رکورد فروش ماهانه در سال مالی جاری را شکست


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.