امیدوارم در سال جدید با نگرش جدید بتوانیم حافظ منافع سهامداران باشیم و اقدامات و فعالیت هایمان مورد رضایت واقع گردد.

بورس۲۴ : میلاد شمس مدیرعامل مس سرچشمه در پیامی ضمن تبریک سال ۱۴۰۰ گفت: سال ۱۴۰۰ سالی بسیار مهم برای خانواده معظم هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه است.

شمس گفت: این مجموعه بیش از گذشته به تلاش و همت همکاران و حمایت و اعتماد سهام داران نیازمند است."سرچشمه" در انتظار برداشتن قدمهای استوار و جدی است.لذا برای تحقق آرمانهای بلند این مجموعه،قصد داریم برنامه ها ومسیر های جدیدی را که اواخر سال۱۳۹۹ مطرح و بازگشایی کرده ایم و ایمان راسخ داریم که با تحقق آنها تحول بزرگی در "سرچشمه" به وجود خواهد آمد،با اتکال به خداوند و تلاش و پشتکار جمعی باسرعت بیشتری طی نموده و با برنامه ریزی های صورت گرفته جهت سرمایه گذاری های جدید و متنوع در مجموعه شرکت های تابعه،شاهد شکوفایی بیشتر از پیش "سرچشمه" باشیم.

وی افزود: از تمامی همکاران می‌خواهم صداقت،جدیت،تعهد،دلسوزی و امانتداری را سرلوحه خود قرار داده و درحفاظت از حقوق سهامداران شجاعانه و خالصانه و باتمام وجود پای در میدان کار و تلاش و رقابت بگذارند.

وی گفت: امیدوارم در سال جدید با نگرش جدید بتوانیم حافظ منافع سهامداران باشیم و اقدامات و فعالیت هایمان مورد رضایت واقع گردد.