به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلی اکریل ایران در ٣ ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ٣٩٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۶٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠٧ درصد رشد داشته است.