آیا دولت همچنان در حال دوشیدن بورس است؟ بیشتر بخوانید...

بورس۲۴ : یک روزنامه نگار اقتصادی در رشته توئیتی درباره حجم بیش از 43 هزار میلیارد تومانی اوراق دولتی در بازار امروز فرابورس ایران توضیح داد.

علیرضا باغانی نوشت : معاملات امروز «اراد» در فرابورس همه مربوط به عملیات بازاربازبوده. پرونده فروش اوراق دولتی در ۱۳۹۹بسته شده و برای ۱۴۰۰ هنوز دولت اوراقی را منتشر نکرده. طبق مقررات نمی توانیم ادامه فروش اوراق سال قبل را در سال جدید داشته باشیم.

وی افزود : حتی نمادهای «اراد» هایی که فروش نرفته هم حذف می‌شوند ‌و به سال جدید منتقل نمی شوند.تا فرابورس اطلاعیه‌ای برای ۱۴۰۰ نداده هر آنچه اوراق معامله می‌شود ، معامله ثانویه است که سه دسته اند.یا مربوط به عملیات بین بانکی است ، یعنی مثلا" بانک تجارت با صادرات معامله می‌کنند که بانک مرکزی راهبری آن را می‌کند اما دخالت عملیاتی ندارد. دومی رپوی بانک مرکزی است. یعنی یک طرف معامله بانک مرکزی هست که اوراق را می خرد و در ازای آن وام قاعده مند می‌دهد به بانک های تجاری.دسته سوم هم معمولا صندوق ها با هم اوراق خودشان را جا به جا می کنند.

این روزنامه نگار اقتصادی تاکید کرد : امروز هرچه دیدید معاملات ثانویه بوده و دولت یک ریال بابت این اوراق دریافت نکرده است.البته این وظیفه روابط عمومی وزارت اقتصاد هست که اطلاع رسانی کند ، اما چون در تعطیلات عیدانه هستند ،من مجبور شدم توضیح بدهم!