شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان یکی از شرکت هایی است که در آستانه عرضه اولیه در بازار سهام قرار دارد. سهام این شرکت طی یکی دو ماه آینده عرضه اولیه خواهد شد و مراحل پذیرش آن به طور کامل انجام شده است.