به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی ااکریل ایران اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم تحویل کارخانه تا تعیین تکلیف پرونده مالکیت به استحضار می رساند با توجه به نظر مساعد استاندار محترم اصفهان و دستور وزیر محترم صمت و معاونین محترم ایشان مبنی بر تحویل کارخانه ها ، هیئت مدیره منتظر ابلاغ هیئت حمایت از صنایع می باشد.