به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد آلیاژی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال جاری از فروش محصولات خود ۶٣٩٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧١٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢٨ درصد رشد داشته است.