بورس ٢۴ : در آخرین روز معاملاتی سال ١٣٩٩ بود که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام کرد : برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی دارد. همچنین سود خالص سال مالی منتهی به خرداد ماه ١۴٠٠ قریب به ٣٢٠٠٠ میلیارد تومان برآورد می گردد. ناظر بازار نیز نماد شستا را پس از این اطلاعات بسته نگاه داشت تا شفاف سازی لازم درباره آن صورت بگیرد. وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازگشایی نماد شستا پس از برگزاری مجمع این شرکت در سال گذشته، به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: با توجه به لزوم اعمال تغییرات سرمایه در سامانه ها پس از برگزاری مجامع فوق العاده با موضوع تغییر سرمایه شرکت و عدم اتمام این پروسه در خصوص نماد شستا، در نتیجه نماد شستا حداقل امروز بازگشایی نمی شود.

بورس۲۴ : در آخرین روز معاملاتی سال 1399 بود که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام کرد : برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی دارد. همچنین سود خالص سال مالی منتهی به خرداد ماه ١۴٠٠ قریب به ٣٢٠٠٠ میلیارد تومان برآورد می گردد.

ناظر بازار نیز نماد شستا را پس از این اطلاعات بسته نگاه داشت تا شفاف سازی لازم درباره آن صورت بگیرد.

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازگشایی نماد شستا پس از برگزاری مجمع این شرکت در سال گذشته، به خبرنگار بورس۲۴ گفت: با توجه به لزوم اعمال تغییرات سرمایه در سامانه ها پس از برگزاری مجامع فوق العاده با موضوع تغییر سرمایه شرکت و عدم اتمام این پروسه در خصوص نماد شستا، در نتیجه نماد شستا حداقل امروز بازگشایی نمی شود.

وی گفت: مطابق با الزامات موجود، نماد شرکت ها پس از برگزاری مجامع عمومی فوق العاده با موضوع تغییر سرمایه ناشر پس از اعمال تغییرات لازم بابت تغییر تعداد سهام در سامانه ها قابل بازگشایی خواهد بود.

گفتنی است ، پیش از این مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با افزایش سرمایه ٧٨ درصدی این شرکت از محل اندوخته موافقت کرده بود.