امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شمال با حضور٧١.٧٧درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.