به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شرق در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٢١١ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٢۶ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.
فروش ١١ماهه صنایع سیمان غرب به ٢١١ میلیارد تومان رسید


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.