افزایش سرمایه شرکت بیمه سینا با نماد معاملاتی "وسین" از مبلغ ١۵٠ میلیارد تومان به مبلغ ۶٣٣.٩ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به منظور توسعه پرتفوی حق بیمه، افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی در ماه‌های اخیر به تصویب هیئت مدیره، تایید حسابرس و بازرس قانونی و بیمه مرکزی رسیده است، در حال حاضر منتظر مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار جهت برگزاری مجمع فوق العاده است.

بورس۲۴ : افزایش سرمایه شرکت بیمه سینا با نماد معاملاتی "وسین" از مبلغ 150 میلیارد تومان به مبلغ 633.9 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به منظور توسعه پرتفوی حق بیمه، افزایش سهم بازار و تقویت توان مالی در ماه‌های اخیر به تصویب هیئت مدیره، تایید حسابرس و بازرس قانونی و بیمه مرکزی رسیده است، در حال حاضر منتظر مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار جهت برگزاری مجمع فوق العاده است.

این گزارش حاکی است، پس از صدور مجوز سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق العاده، اجرای فرایند افزایش سرمایه آغاز شده و بیمه سینا به جمع شرکت‌های بزرگ صنعت بیمه خواهد پیوست.

شرکت بیمه سینا که پس از استقرار تیم مدیریتی جدید توانست ضمن ارائه عملکرد مناسب در سال 98 و 99، حاشیه سود بسیار مطلوبی تولید کرده و این شرکت را در صنعت بیمه ارتقاء دهد. بیمه سینا هم‌اکنون در سطح یک توانگری مالی قرار داشته و با انجام این افزایش سرمایه به بازارهای بزرگ‌تر و اتکائی دست خواهد یافت.