به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پاکسان در دو ماه نخست سال مالی منتهی به آذر ١۴٠٠ موفق به کسب ٢٩٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.