تامین سرمایه امین به عنوان اولین تامین سرمایه ایران در سال ١٣٩٩ با تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی موجود، موفق به انتشار ١١٠ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی برای شرکت‌ها و شهرداری‌ها جهت تامین مالی بنگاه‌های مختلف اقتصادی در صنایع گوناگون شده است.
کسب رتبه اول بیشترین تامین مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری توسط تامین سرمایه امین

بورس۲۴ : تامین سرمایه امین به عنوان اولین تامین سرمایه ایران در سال 1399 با تمامی فراز و نشیب‌های اقتصادی موجود، موفق به انتشار 110 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی برای شرکت‌ها و شهرداری‌ها جهت تامین مالی بنگاه‌های مختلف اقتصادی در صنایع گوناگون شده است. این مهم کسب رتبه اول بیشترین تامین مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری را برای امین رقم زده است.

یادآور می‌شود که امین در سال 99 بزرگترین تامین مالی اوراق شرکتی را با حجم 30 هزار میلیارد ریال برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به انجام رسانده است.

منبع: روابط عمومی تامین سرمایه امین


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.